Ngày 23-6-2024, tại Mekong Innovation HUB đã long trọng diễn ra hội nghị thành lập Hợp tác xã Dịch vụ OCOP Thanh Niên và đặc sản tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ I, giai đoạn 2024 – 2029.

Hợp tác xã Dịch vụ OCOP Thanh niên và đặc sản Bến Tre được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trương vận động thành lập nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP, giúp hỗ trợ giải quyết nghề nghiệp, việc làm cho đối tượng thanh niên, người lao động; thực hiện hiệu quả Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”.

Hiện tại Hợp tác xã có 14 thành viên, bao gồm 8 thành viên có sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, 4 thành viên tại Tỉnh đoàn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, 1 thành viên lĩnh vực truyền thông, du lịch, 1 thành viên lĩnh vực tài chính ngân hàng. BENTRECORP vinh dự là một trong số các thành viên của Hợp tác xã.

Hội nghị cũng đã bầu và thông qua Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên và 1 kiểm soát viên, ông Lý Thái Hồng Minh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Dịch vụ OCOP Thanh Niên và đặc sản Bến Tre.

Hy vọng với ý chí, tinh thần quyết tâm cao cùng sự đồng thuận, chung tay góp sức của toàn thể thành viên Hợp tác xã sẽ sớm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm kỳ I đã đề ra.

https://baodongkhoi.vn/thanh-lap-hop-tac-xa-dich-vu-ocop-thanh-nien-va-dac-san-tinh-ben-tre-23062024-a131617.html

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section